Vergaderingen

Het bestuur van de vereniging vergaderd tenminste een keer per kwartaal. Voor bijzondere zaken zoals grote investeringen en overleg met andere belangenpartijen worden andere vergaderingen uitgeschreven. 

Eens per jaar, meestal in het najaar is er een ledenvergadering. Daar worden nieuwe bestuursleden gekozen en benoemd. 

Agenda      

17 juni 2019, Bestuursvergadering
19.30 uur, locatie De Griffioen, Wolphaartsdijk

9 september 2019 Bestuursvergadering
19.30 uur, locatie De Griffioen, Wolphaartsdijk

5 oktober 2019 Haveninspectie
09.30 u, locatie Kees vd Kreeke

28 oktober 2019 Bestuursvergadering + wedstrijdcommissarissen + havenmeester 19.30 uur, locatie De Griffioen, Wolphaartsdijk

29 november 2019
Algemene ledenvergadering
19.30 uur, locatie: De Griffioen, Wolphaartsdijk