BANKGEGEVENS EN TARIEVEN

Bankrekeningnummers
NL24INGB0000624268 t.n.v. Visserij- en Hengelsportvereniging De Zandkreek, Anjelierstraat 31, 4461 PP Goes. 
Betaling door buitenlandse leden kan zonder extra kosten geschieden door vermelding van
IBAN: NL24INGB0000624268 en BIC: INGBNL2A.

Tarieven

Lidmaatschap € 25,00
Lidmaatschap incl. VISpas € 35,00
Jeugdlidmaatschap vissend met ouder (t/m 14 jaar) incl. VISpas € 10,00
Jeugdlidmaatschap alleenvissend en roofvis (t/m 14 jaar) incl. VISpas € 25,00
Bestelling vispassen na 1 oktober 2018 € 10,00 extra
Inschrijving op wachtlijst boten jaarlijks € 25,00
Toewijzing vaste ligplaats € 100,00
Lidmaatschap botenbezitters met vaste ligplaats € 25,00
Lidmaatschap botenbezitters met vaste ligplaats incl. VISpas € 35,00

Ook botenbezit(s)ters worden verzocht de contributie voor het jaar 2019 vóór 1 OKTOBER 2018 te betalen, ook als u geen VISpas bestelt.

Havengeld
U ontvangt medio januari 2019 een afzonderlijke nota voor de havengelden (zomertarief 2019 en evt. winterberging winter 2018-2019). De betreffende havengelden niet vooruitbetalen.

De tarieventabel voor de havengelden ziet er per 1 januari 2018 als volgt uit:
Deze tarieven gelden voor de periode van 1 april tot 1 november.

Vaartuigen met een lengte tot en met 6,99 meter € 276,00
Vaartuigen met een lengte van 7,00 tot en met 7,99 meter € 322,00
Vaartuigen met een lengte van 8,00 tot en met 8,99 meter € 368,00
Vaartuigen met een lengte van 9,00 tot en met 9,99 meter € 414,00
Vaartuigen met een lengte van 10,00 tot en met 10,99 meter € 460,00
Vaartuigen met een lengte van 11,00 tot en met 11,99 meter € 506,00
Vaartuigen met een lengte van 12,00 tot en met 12,99 meter € 552,00
Vaartuigen met een lengte van 13,00 tot en met 13,99 meter € 598,00

Botenbezitters met vaste ligplaats die hun vaartuig in de haven laten overwinteren zijn een tarief verschuldigd van € 110 voor elk vaartuig.

Het zomertarief moet voldaan zijn vóór 1 maart van elk jaar. Medio januari van elk jaar wordt de factuur u toegestuurd. Hierop staat tevens het wintertarief vermeld van de huidige winter (dus de winter van 2018 op 2019). Bij betaling van de havengelden s.v.p. uw boxnummer vermelden.

Havengeld passanten
Passanten betalen voor hun schip € 1,00 per strekkende meter per nacht. Voor periodes langer dan 1 maand is er een goedkoper tarief.
Passanten die hun boot in de haven willen laten overwinteren van 1 november tot 1 april betalen          €    125,00
De havenmeester int het passantentarief onder verstrekking van een kwitantie aan de betreffende passant of de betaling vindt vooraf plaats per bank.

Verliezen ligplaats
Botenbezit(s)ters die niet op tijd aan hun financiële verplichtingen hebben voldaan verliezen terstond het recht op hun ligplaats. Daarom doet het bestuur een dringend beroep op u om het zomertarief tijdig, dus vóór 1 maart, te voldoen.

Gelet op art. 21 van het havenreglement moet opnieuw € 100 inschrijfgeld worden betaald indien niet vóór 1 maart van elk jaar het havengeld is betaald en men toch in aanmerking wil komen voor een ligplaats.

Onderverhuur
Onderverhuur van ligplaats is niet toegestaan. Bij constatering vervalt uw ligplaats.

Verkoop boot
Bij verkoop van uw boot kunt u niet langer aanspraak maken op uw ligplaats.

Parkeerplaatsen
Voor € 65 per jaar kan op het terrein van De Zuidschor Watersport een parkeerplaats voor uw personenauto worden gehuurd. Betaling uitsluitend contant bij De Zuidschor Watersportwinkel.