Oproep

Door een tweetal schippers is zaterdag 21 september 2019 melding gemaakt van ontvreemding en het niet-gewenst betreden van hun schip. Bij de een lagen er folders in de boot en bij de anders was de benzinetank leeg en spanbanden ontvreemd.
Ik vraag graag uw oplettendheid in de haven. Treft u personen die volgens u niet op een bepaald schip thuis horen spreek hen dan aan of noteer een kenteken of andere kenmerken en bel de Politie 112. Licht vervolgens de havenmeester in.
Hartelijk dank voor uw oplettendheid.