WiFi storingen

De afgelopen tijd waren er diverse storingen in de WiFi-verbinding. De leverancier Skylink heeft per beging juli het volgende bericht:
Onderhoud
Deze week hopen we onderhoud aan ons netwerk uit te voeren. Dat voeren we uit binnen ons standaard service window tussen 0:00 en 6:00. Bij regulier onderhoud is er weinig impact en merkt u er doorgaans niets van. Bij dit onderhoud verwachten we dat de verbinding langere tijd verbroken kan zijn binnen het genoemde tijdsbestek, daarom melden we dit aan u.
Achtergrond informatie
Directe oorzaak van dit onderhoud is de storing die we enkele weken terug gehad hebben met onze transit provider waarmee ons netwerk op het web gekoppeld is. Ondanks dat we bij die provider een dubbel uitgevoerde verbinding hebben heeft die storing te lang impact gehad op onze dienstverlening en zijn we nog niet geheel tevreden met de stabiliteit. Daarom koppelen we komende nacht(en) een extra transit provider in ons netwerk erbij. Deze provider heeft een geheel onafhankelijk netwerk naar de grote internetknooppunten. Bij een storing kunnen we zonder enige uitval omschakelen en onze dienstverlening naar een nog hoger niveau tillen.