Handhavingsacties tegen ondermijning door criminele netwerken

De politie houdt regelmatig acties in verband met mogelijke ondermijning door criminele netwerken. Doel van deze acties is de ondermijning vanuit de havengebieden tegen te gaan.
Het is algemeen bekend dat de Europese havens gebruikt worden door de georganiseerde criminaliteit om allerlei illegale goederen Europa in te krijgen. Verschillende zeehavens hebben afgelopen jaren flink geïnvesteerd in veilige en integere havens met bijbehorende industriële complexen en logistieke knooppunten. Daarbij ligt de nadruk op het tegengaan van ondermijning. Ondanks al deze inspanningen blijft de aanpak van ondermijning in de havens complex. Doordat verschillende handhavingsinstanties samenwerken en daarbij gebruik maken van elkaars expertise, kan er een stevige vuist gemaakt worden tegen ondermijning.
Ziet u om u heen zaken/personen die u niet vertrouwt licht dan via 112 de politie in.