Sportvisserij Nederland: Verhoging afdracht(en) en afschaffen Zeevispas

Van Sportvisserij Nederland kregen wij het volgende bericht:
De Zeevispas is qua aantal de afgelopen jaren hard teruggelopen en op de ledenvergadering van 9 juni 2018 is het voorstel gedaan om de Zeevispas af te schaffen en uit het huishoudelijk regelement te halen. Aan dit voorstel is gehoor gegeven. De verenigingen, die het betreft, ontvangen hier nog een uitgebreide brief over. De landelijke afdracht wordt voor het eerst sinds het ontstaan van de VISpas verhoogd, deze wordt uitsluitend voor de VISpas €1,00 hoger. De landelijke afdracht voor de Extra VISpas en JeugdVISpas blijft gelijk. Deze aanpassingen worden automatisch verwerkt in HSV Leden 2015.”

Wat de gevolgen zijn van bovenstaand bericht voor de verstrekking van de VISpassen 2019 verneemt u op korte termijn van het bestuur van Visserij- en Hengelsportvereniging De Zandkreek.