Tips van de politie

Tips om diefstal van uw boot of buitenboordmotor te voorkomen
· Leg de boot zo goed mogelijk vast aan een kabel of ketting met een goedgekeurd slot.
· Zorg voor goed hang- en sluitwerk bij de kajuitingang.
· Zorg voor een aanvullend elektronisch beveiligingssysteem, bijvoorbeeld een alarmsysteem     of een vaartuigvolgsysteem.
· Stal uw vaartuig in de winter in een veilige botenstalling.
· Zet op een goed zichtbare plaats van uw boot, binnenboordmotor of buitenboordmotor            uw postcode en huisnummer.
·  Als u uw boot op een trailer heeft staan, beveilig deze dan met een passend en                          goedgekeurd slot, bijvoorbeeld een koppelingsslot of wielklem.
·  Haal uw motor van de boot of zorg anders dat er een goedgekeurd                                              buitenboordmotorslot op zit.
·  Niets erin, niets eruit: neem waardevolle spullen mee bij het verlaten van de boot.

Registreer uw boot/buitenboordmotor
Op het moment dat uw boot of buitenboordmotor toch gestolen wordt, is het handig als u een gedetailleerde omschrijving kan geven. Het komt nog te vaak voor dat iemand aangifte doet, maar niet voldoende informatie kan geven over het vaartuig of de motor. We adviseren u om een registratiekaart in te vullen, dan heeft u altijd alle gegevens bij de hand. De politie kan zo sneller starten met opsporen en de kans is groter dat uw gestolen boot of motor weer wordt getraceerd. Vul daarom direct de registratiekaart in.

Maak een foto van uw eigendommen
Naast het registreren van uw boot en/of buitenboordmotor raden we u aan ook een foto van uw boot te maken. Sla de foto digitaal op zodat u de foto snel naar de politie kan sturen op het moment dat de boot/ buitenboordmotor gestolen is. Heeft uw boot bijzondere kenmerken, zet dan ook deze specifieke kenmerken op de foto.

Zo volledig mogelijk aangifte doen
Op het moment dat u aangifte doet, wil de politie zoveel mogelijk van de gestolen boot/ buitenboordmotor weten. Dat verhoogt de kans dat de boot of buitenboordmotor getraceerd kan worden.
Zorg dat u de volgende gegevens bij de hand heeft:
· Kopie registratiebewijs Snelle Motorboot (indien van toepassing);
· Foto van het vaartuig;
· Rompnummer en overige serienummers van het vaartuig en de voortstuwingsinstallatie;
· Naam en thuishaven alsmede de locatie waar deze op het vaartuig zijn aangebracht;
· Bijzondere kenmerken van het vaartuig;
· Serienummer van de trailer (indien van toepassing);
· RDW-gegevens van de trailer (indien van toepassing).

Verdachte situaties?
Een laatste tip: waarschuw de politie altijd als u iets verdachts ziet om en rond jachthavens of aanmeerpunten. Bel 0900-8844 (lokaal tarief) of bij een heterdaadsituatie 1-1-2. Schroom niet om te bellen. Havenmeesters, booteigenaren en politie kunnen op die manier samenwerken om diefstal te voorkomen. Liever een keer te veel gebeld, dan te weinig.