Havenmeester Kees Westerweele

Kees Westerweele heeft te kennen gegeven na 6 jaar trouwe dienst te stoppen als havenmeester. Op de algemene ledenvergadering van 17 november 2017 hopen we op gepaste wijze afscheid te nemen van de havenmeester. Voor zaken rondom de wachtlijst en toewijzing van ligplaatsen heeft de bestuurssecretaris aangegeven dit tijdelijk op zich te willen nemen. Het bestuur beraadt zich op de invulling van de functie van havenmeester.