Werkzaamheden bruggen en sluizen Provincie Zeeland 2017 en optredende hinder / afsluiting

Het betreft de volgende werkzaamheden:


Sloebrug te Vlissingen.

Het stralen en conserveren van hameistijlen en balansen. Gevolgen voor de scheepvaart:

 • Maandag 20 februari 2017 7.30 uur tot vrijdag 31 maart 2017 17.00 uur.
  Sloebrug wordt niet bediend.
  De maximale onderdoorvaarthoogte is 5,00 meter.

 • Maandag 27 maart 2017 7.30 uur tot vrijdag 31 maart 2017 17.00 uur.
  Sloebrug wordt niet bediend.
  De maximale onderdoorvaarthoogte is 5,00 meter.
  Doorvaart alleen toegestaan voor schepen niet breder dan 11,4 m.

 • Vrijdag 31 maart 2017 17.00 uur tot vrijdag 21 april 2017 17.00 uur.
  Sloebrug wordt bediend tussen 16.51 uur en 7.27 uur.
  Doorvaart alleen toegestaan voor schepen niet breder dan 11,4 meter.

   

Gevolgen voor het wegverkeer:

 • Maandag 20 februari 2017 7.30 uur tot vrijdag 31 maart 2017 17.00 uur. Fietsers en voetgangers worden omgeleid over de Keersluisbrug of Draaibrug Souburg. Slechts een rijbaan beschikbaar voor snelverkeer richting stad.

Kleine Sluis Vlissingen

 • Vervangen deurbewegingswerken buitenhoofd. Gedurende de doorlooptijd van dit werk (8 weken) is de Kleine Sluis afgesloten voor de scheepvaart. De grote sluis is wel beschikbaar. Fietsers en voetgangers kunnen alleen van het binnenhoofd gebruik maken. De uitvoeringsperiode is in oktober en november 2017.

Grote Sluis Veere

 • Renoveren drempel binnenhoofd. Gedurende de doorlooptijd van dit werk (2 weken) is de Grote Sluis afgesloten voor de scheepvaart. Uitvoeringsperiode is voor 18 februari 2017.

Zeelandbrug

 • Conserveren onderzijde beide basculebruggen. Nog nader te bepalen periode van 4 weken in voor- of najaar. Zo mogelijk te combineren met 5. Geen brugopeningen tussen 8.00 uur en 12.00 uur en tussen 13.00 uur en 17.00 uur.
 • Vervangen aandrijvingen basculebruggen. De voorbereiding van dit werk is gestart. De verwachting is dat als gevolg van dit werk de basculebruggen van de Zeelandbrug in november of december gedurende 4 weken zijn afgesloten voor de scheepvaart. Vanwege de lange doorlooptijd van de werkzaamheden kunnen deze niet tijdens een nachtelijke afsluiting van de brug/sluis worden uitgevoerd. Daardoor is hinder c.q. afsluiting voor het wegverkeer en de scheepvaart onontkoombaar.