​Vernieuwende vereniging in een schitterend gebied

Artikel in de Schalm, Wijkblad van Wolphaartsdijk juli 2016

Visserij- en Hengelsportvereniging ‘De Zandkreek’ uit Wolphaartsdijk bestaat inmiddels 55 jaar. Sinds kort heeft de vereniging een nieuwe voorzitter: de heer Paul Colijn uit Goes. Tijd voor een hernieuwde kennismaking met deze vereniging.
 

Paul is lid geworden van De Zandkreek na aanschaf van zijn zeilboot. Net als de overige leden (in totaal 470) heeft hij een ligplaats (350 ligplaatsen) in de haven van Wolphaartsdijk. Paul is in 2016 in het bestuur gekozen als secretaris. Nadat de heer Wim Dominicus in 2015 door onverwacht overlijden helaas korte tijd voorzitter is geweest, is Paul gevraagd om de voorzittershamer te hanteren. Vanaf 3 juni jl. is hij officieel als voorzitter benoemd. Het bestuur bestaat in totaal uit 5 personen: Paul Colijn, Karel van Maasdam, Kees van de Kreeke, Gerard Kloet en Cees Magnus.

De vereniging kent een rijke historie. De oprichting is geweest op 29 april 1961. De goedkeuring bij Koninklijk Besluit dateert van 1 mei 1964. De aanleiding voor het oprichten van de vereniging was overlast bij de toenmalige vijver van “De Griffioen”. De vissende jongens maakten er een spektakel van door karpers aan de haak te slaan, die via een draad verbonden is met een plank of een klomp. Door de krachtig zwemmende karper zie je dan je klomp met hoge snelheid in de vijver varen. Als je een grote karper aan de haak hebt wordt de klomp ook wel eens een onderzeeër. Dit alles is een doorn in het oog van gemeentebode Kloosterman. Hij krijgt opdracht van burgemeester Ter Haar Romeny om toezicht te houden op de vijver. Zelfs de toen in het dorp wonende Rijkspolitiemensen Stroo en De Nooijer worden ingezet om het stropen in de vijver tegen te gaan.

Omdat politieman Joos Stroo het vervelend vindt om steeds bij de vijver te worden geroepen, heeft hij een idee en bespreekt dit samen met enkele buurtbewoners. Burgemeester Ter Haar Romeny is ook enthousiast en wat gebeurt er: op zaterdag 20 augustus 1960 wordt de eerste hengelwedstrijd in de vijver gehouden! Het wordt een groot succes en hieruit komt de oprichting van een hengelsportvereniging tot stand. Dit voorgaande is ook te lezen in het prachtige herdenkingsboek ‘Visclub ‘De Zandkreek’ en Wolphaartsdijk’ (onder redactie van Han Stroo, verschenen in 2011). Heeft u interesse voor dit boek, neem dan gerust contact op met één van de bestuursleden.

Het is bijzonder hoeveel Paul al weet van de vereniging. Wat is voor hem de aanleiding geweest om zich actief in te zetten als bestuurder? Paul zegt dat hij zich heel goed kan vinden in de doelen van de vereniging: behoud van de natuur en de waterkwaliteit, beschermen van het belang van de beroepsvisserij en bevorderen van de sportvisserij. Het is vooral uniek dat de beroepsvisserij in Wolphaartsdijk betrokken wordt bij de activiteiten van de vereniging. Vanaf de oprichting van de vereniging is er steeds iemand uit de familie Van de Kreeke bestuurslid van de vereniging geweest. Door deze samenwerking is het mogelijk om diverse soorten vis uit te zetten, en de waterkwaliteit steeds te verbeteren. Het Veerse Meer is vooral bekend vanwege de paling, maar er wordt ook gevist op Bot en Harder. Er zij nog steeds initiatieven om ook het vissen op Forel weer mogelijk te maken. Die vissoort is helaas nu niet meer in het Meer te vinden. Ook de onderlinge verbondenheid tussen de leden spreekt Paul aan. Er zijn veel leden die zich actief inzetten bij de viswedstrijden en de jaarlijkse boottocht. De samenwerking met de havenmeester verloopt prima. En de ledenvergadering, waarbij het nuttige met het aangename wordt gecombineerd, wordt bezocht door ruim 200 leden! De vereniging blijft ‘bij de tijd’ door uitvoeren van onderhoud (denk aan vernieuwen van damwanden) en het plaatsen van AED’s.

Evenals het recht om te jagen behoorde het recht om te vissen vroeger ‘tot de edelen’. Dit is tot op de dag van vandaag nog een beetje vastgehouden: om te mogen vissen is een Vispas nodig. U en jij kunt deze gemakkelijk verkrijgen via de vereniging: neem contact op via telefoonnummer 0113-58166 of stuur een e-mail naar gtKlokar@zeelandnet.nl

Tijdens dit gesprek heb ik een enthousiaste voorzitter tegenover mij zitten. Is hij over alles tevreden? “Er blijft altijd iets te wensen over”, zegt Paul. Zo wordt in de komende periode extra aandacht besteedt aan het enthousiast maken van de jeugd tot 14 jaar oud, met name via de viswedstrijden. In de jaren daarna hebben ze vaak aandacht voor een andere vangst, om tussen hun 25e en 35e weer terug te keren bij de vereniging. Ook op het gebied van participatie ziet Paul grote kansen voor de vereniging. Kansen door samenwerking binnen onze dorpsgemeenschap (de vereniging is lid van de ondernemersvereniging van Wolphaartsdijk) en kansen in en rond Het Veerse Meer. Er liggen prachtige plannen klaar die, met een beetje hulp van het ministerie in Den Haag, een grote impuls zullen geven aan de waterkwaliteit in Het Veerse Meer. Wordt vervolgd … .

En wat zo mooi is: u en jij, als bewoners van onze dorpen, wonen vlakbij dit prachtige en unieke gebied! Velen maken wellicht deze zomer een reis naar de mooiste plaatsen op deze aarde. Laten we Het Veerse Meer niet vergeten, geniet ervan! U bent van harte welkom in de haven, bij de verschillende ondernemers en de Visserij- en Hengelsportvereniging.

 

August Eggebeen