55-jarig bestaan van de vereniging en jubileumfeest.

De vereniging vierde haar 55-jarig jubileum op 3 juni 2016.

In verband met het onverwacht snelle overlijden van onze voorzitter Wim Dominicus waren we als bestuur genoodzaakt het lustrumfeest te combineren met een kortdurende algemene ledenvergadering die vooraf om 19.30 uur werd gehouden in het Dorpshuis, Burgemeester C. Koertstraat 2 in Wolphaartsdijk.

In overeenstemming met de statuten is Paul Colijn daar met algemene instemming gekozen tot bestuurslid en nieuwe voorzitter van de vereniging.

Kort voor zijn overlijden heeft Wim Dominicus namens het bestuur aan Paul Colijn verzocht de voorzittersfunctie op zich te gaan nemen. Inmiddels is Paul nu dus ook in overeenstemming met de statuten door het bestuur aangewezen om deze functie te vervullen.

In de najaarsvergadering zullen we volgens het normale rooster van periodiek aftreden weer nieuwe bestuurskandidaten aan u voorstellen.

Indien leden zich kandidaat willen stellen voor een bestuursfunctie dient dit schriftelijk te geschieden. Deze gemotiveerde aanmelding moet voor 1 september 2016 in het bezit zijn van het secretariaat van de vereniging.