Renovatie haven

De aannemer wil zo spoedig mogelijk beginnen met de aanpassing van de haven. De booteigenaren die hun boot moeten verleggen zijn op de hoogte gesteld. Hen is gevraagd indien mogelijk de boot te verleggen voor 17 oktober 2016 doch uiterlijk 1 november.