Oproep

Door een tweetal schippers is zaterdag 21 september 2019 melding gemaakt van ontvreemding en het niet-gewenst betreden van hun schip. Bij de een lagen er folders in de boot en bij de anders was de benzinetank leeg en spanbanden ontvreemd.
Ik vraag graag uw oplettendheid in de haven. Treft u personen die volgens u niet op een bepaald schip thuis horen spreek hen dan aan of noteer een kenteken of andere kenmerken en bel de Politie 112. Licht vervolgens de havenmeester in.
Hartelijk dank voor uw oplettendheid.

6e viswedstrijd bij Nikkelshoek nabij Schore/Hansweert

Onder schitterende omstandigheden werd de viswedstrijd om 15.30 u begonnen. Een blakende zon, afwezige wind, gladde zee en troebel water. Dat waren toch volgens de verhalen de vereisten voor een beste vangst. Slechts 10 vissers waren op komen dagen.
Vrijwel direct na het startsignaal had Rinus Teunisse beet. Een zeebaarsje was goed voor de tulband. Er waren maar twee vissers die niets konden vangen. De acht vissers haalden samen in totaal 39 vissen boven water. De vangst bestond uit zeebaarsjes en een enkel botje.
De uitslag was als volgt:
De tulband
Rinus Teunisse
1. Jacques de Jager, 12 vissen, 231 cm
2. Jan Fokke, 9 vissen, 165 cm
3. Rien Verwei, 5 vissen, 106 cm
4. Floor Feleus, 5 vissen, 102 cm
5. Kees Meulenberg, 3 vissen, 59 cm
6. Rinus Teunisse, 2 vissen, 41 cm
7. Harry Coenders, 2 vissen, 38 cm
8. Karel van Maasdam, 1 vis, 20 cm
Allemaal graag tot 19 oktober in Zoutelande. Verzamelen en inschrijven bij de brandweer tussen 11.30-11.45. We vissen van 12.30 tot 15.00 uur.
Wedstrijdsecretaris Visserij- en Hengelsportvereniging De Zandkreek
Jacques de Jager
Charity Cup Veerse Meer zeilwedstrijd 15 september 2019

Wedstrijdzeilen op het Veerse Meer! Met uw deelname steunt u HBK Help Brandwonden Kids VZW Kajuitboten en Open boten, Gemeten en Ongemeten iedereen is welkom! Walprogramma inclusief de mogelijkheid om tegen een gereduceerde prijs (5 euro per maaltijd voor het goede doel) lekker te eten bij Den Baas en zijn madam te Wolphaartsdijk. Inschrijven zeilwedstrijd via: http://www.sail4charity.nl/veerse-meer/inschrijven/
Reserveren dinner bij Den Baas en zijn madam kan via: http://www.denbaasenzijnmadam.nl/contact-reserveren.htm

Charity zeilwedstrijd 15092019.JPG

Winterpeil 2019-2020

Vanaf maandag 21 oktober 2019 wordt begonnen met het verlagen van het waterpeil op het Veerse Meer naar het winterpeil van N.A.P. - 0,30 m. Naar verwachting zal het winterpeil uiterlijk maandag 28 oktober 2019 bereikt zijn. Het peil op het Veerse Meer kan in de winterperiode fluctueren tussen N.A.P. - 0,20 m en N.A.P. - 0,40 m.
In geval van extreme neerslag of extreme neerslagverwachtingen kan het waterpeil op het Veerse Meer (vroegtijdig) worden verlaagd om zodoende een buffer te creëren voor het afvoeren van polderwater. Dit zogenaamde 'noodpeil' zal tijdig aan betrokkenen bekend worden gemaakt.
Omdat het winterpeil ingesteld wordt door middel van het doorlaatmiddel de “Katse Heule”, kan de scheepvaart de schutsluis in de Zandkreekdam naar verwachting volledig blijven benutten.
Aansluitend aan de peilverlaging zal ook de aanvullende markering voor de recreatievaart en de gebieden voor de snelle motorboten worden weggehaald uit het Veerse Meer.
Mocht u naar aanleiding van dit bericht nog vragen hebben, dan kunt u altijd contact opnemen met de Landelijke Informatielijn van Rijkswaterstaat (0800-8002).

Handhavingsacties tegen ondermijning door criminele netwerken

De politie houdt regelmatig acties in verband met mogelijke ondermijning door criminele netwerken. Doel van deze acties is de ondermijning vanuit de havengebieden tegen te gaan.
Het is algemeen bekend dat de Europese havens gebruikt worden door de georganiseerde criminaliteit om allerlei illegale goederen Europa in te krijgen. Verschillende zeehavens hebben afgelopen jaren flink geïnvesteerd in veilige en integere havens met bijbehorende industriële complexen en logistieke knooppunten. Daarbij ligt de nadruk op het tegengaan van ondermijning. Ondanks al deze inspanningen blijft de aanpak van ondermijning in de havens complex. Doordat verschillende handhavingsinstanties samenwerken en daarbij gebruik maken van elkaars expertise, kan er een stevige vuist gemaakt worden tegen ondermijning.
Ziet u om u heen zaken/personen die u niet vertrouwt licht dan via 112 de politie in.

Controle vispassen

Zaterdagavond 6 juli 2019 was er een controle op de vispassen. Zeelandbreed werd met 8 voertuigen controlerondes gereden. Er werd gecheckt op geldigheid VISpas, ID-bewijs. Ook de vangst werd gecontroleerd. De boetes beginnen met € 90,00. Zorg dat uw papieren in orde zijn en neem enkel toegestane vis mee.

WiFi storingen

De afgelopen tijd waren er diverse storingen in de WiFi-verbinding. De leverancier Skylink heeft per beging juli het volgende bericht:
Onderhoud
Deze week hopen we onderhoud aan ons netwerk uit te voeren. Dat voeren we uit binnen ons standaard service window tussen 0:00 en 6:00. Bij regulier onderhoud is er weinig impact en merkt u er doorgaans niets van. Bij dit onderhoud verwachten we dat de verbinding langere tijd verbroken kan zijn binnen het genoemde tijdsbestek, daarom melden we dit aan u.
Achtergrond informatie
Directe oorzaak van dit onderhoud is de storing die we enkele weken terug gehad hebben met onze transit provider waarmee ons netwerk op het web gekoppeld is. Ondanks dat we bij die provider een dubbel uitgevoerde verbinding hebben heeft die storing te lang impact gehad op onze dienstverlening en zijn we nog niet geheel tevreden met de stabiliteit. Daarom koppelen we komende nacht(en) een extra transit provider in ons netwerk erbij. Deze provider heeft een geheel onafhankelijk netwerk naar de grote internetknooppunten. Bij een storing kunnen we zonder enige uitval omschakelen en onze dienstverlening naar een nog hoger niveau tillen.

Viswedstrijd voor de jeugd camping 't Veerse Meer 5 juli 2019

Vrijdagavond was er weer de jaarlijkse jeugdwedstrijd. Maar liefst 35 vissertjes van het dorp, de campings en jachthavens verschenen op camping ’t Veerse Meer. Als vanouds werden we weer zeer gastvrij ontvangen door de familie Jasperse.

44 vissen groot en klein werden gevangen. De grootse vis was een karper van 45 centimeter.

Kiara, Geert, Julian, Boaz, Bruno, Sven, Lotte, Thibo, Jamilla, Leonard, Merel, Jan, Ria, Guus, Xenne, Yune, Dag, Joanne, Emma, Jelmer, Amber, Arwan, Marino, Lars, Stef, Laura, Laura, Naomi, Sebastian, Janette, Melani, Lizzi, Dylana, Lia, Tiem, Karel, Sabina, Cindy, Jessica, Brit en Marijke en het bestuur van Visserij- en Hengelsportvereniging De Zandkreek hadden een schitterende avond. Supermarkt Spar De Veerhoeve, familie Ossewaarde,  stelde prijzen, snoep en limonade beschikbaar voor de vissertjes. Naast de gastvrijheid stelde Camping ‘t Veerse Meer voor de winnaar een prachtige beker beschikbaar.
De pechprijs was voor Jari in verband met een gebroken arm opgelopen bij het steppen. Thibo ging aan de haal met de 1e prijs.

Viswedstrijd voor de jeugd 5 juli camping 't Veerse Meer 19.00 u

Vrijdag 5 juli 2019 organiseert Visserij- en Hengelsportvereniging De Zandkreek weer de jaarlijkse jeugdwedstrijd op camping ’t Veerse Meer van de familie Jasperse.

Meisjes en jongens tot 15 jaar uit Wolphaartsdijk of die op een camping of in een haven verblijven mogen meedoen.

De ouders en/of grootouders/verzorgers van deze jeugdgasten mogen ook een hengeltje uitwerpen.

Voor alle vissers tot 15 jaar is er een prijsje beschikbaar.

In de gastvrije ambiance van camping ’t Veerse Meer beleven de meisjes en jongens een prachtige avond.
Door camping ’t Veerse Meer van de familie Jasperse wordt een beker beschikbaar gesteld en supermarkt Spar De Veerhoeve van Ronald Ossewaarde zorgt tijdens de wedstrijd voor een snoeperijtje en drankje.

Opgave voor deelname bij:
C. van de Kreeke, Papeweg 1, tel: 06-22416893
of
Receptie Camping ’t Veerse Meer, tel: 0113-581423

of op 5 juli vanaf 18.30 u bij de ingang van de camping.

- Plaats: Camping ’t Veerse Meer
- Aanvang 19.00 uur
- Einde 20.30 uur
- Deelname is gratis

 

Allemaal tot zien bij de jeugdviswedstrijd!!!!