AANMELDEN TIJDELIJK VRIJE LIGPLAATS
 

Gaat u langer dan 14 dagen met vakantie of moet uw schip voor een langere periode op de wal? Dan vragen wij u dit bij de havenmeester te melden. Wij kunnen dan de vrije plaatsen aanbieden aan passanten.