De sportvissershaven

De sportvissershaven van De Zandkreek is vooral een gezellige en open haven met ruime ligplaatsen. Haven De Zandkreek is omsloten door dijken en bebossing. Er zijn ligplaatsen voorhanden voor hele kleine boten maar ook voor boten tot een lengte van 11 meter. Er is een wachtlijst voor sommige lengtes van boten. U dient voor inschrijving eerst lid te worden van onze vereniging.

Neem contact op met onze secretaris voor inschrijving.