Informatie

Zeeuwse paling wordt op een duurzame wijze gevist in de Oosterschelde, het Veerse Meer, Markiezaatsmeer, Grevelingen en de Voordelta als in ook de Zeeuwse binnenwateren (kreken en inlagen).

De beroepsvissers vervullen vaak een signaalfunctie bij onregelmatigheden op milieugebied. Beroepsvissers worden regelmatig ingezet voor visstandbemonsteringen van het Nederlands Instituut voor Visserij Onderzoek RIVO, de waterschappen en de hengelsportverenigingen. Het gaat daarbij om een inventarisatie van de visstand.

Tegenwoordig ontplooien beroepsvissers ook nevenactiviteiten op het terrein van toerisme, van voorlichting en educatie over het beroep, het intrigerende verhaal van de paling en de zoetwater-ecologie.

Een goed visserijbeheer is onontbeerlijk. Anders is beroepsmatige visserij over enkele jaren niet meer mogelijk. Duurzaam omgaan met de visstand zorgt ervoor dat de volgende generatie beroepsvissers ook nog kan vissen. Een voorbeeld is het aalherstelplan waaraan de beroepsvissers meewerken. Dat moet ervoor zorgen dat er voldoende aal in de viswateren blijft.

Beroepsvissers en sportvissers.

Visserij- en Hengelsportvereniging De Zandkreek is een unieke vereniging omdat zij als enige visvereniging de belangen van zowel de beroepsvisserij als de hengelsport behartigt binnen 1 vereniging.


In andere delen van Nederland zitten deze twee typen vissers soms letterlijk in elkaars vaarwater. In Zeeland en op het Veerse Meer kiezen we voor goed overleg en wederzijds begrip voor elkaars belangen.