Wilt u een VISpas aanvragen?

Gelieve het onderstaande aanvraagformulier zo compleet mogelijk invullen.

De kosten en contributie (Zie Tarieven 2019)  dient u te voldoen door storting of overschrijving op bankrekeningnummer NL24INGB0000624268 t.n.v. Visserij- en Hengelsportvereniging De Zandkreek, Anjelierstraat 31, 4461 PP Goes. Betaling door buitenlandse leden kan zonder extra kosten geschieden door vermelding van de IBAN en BIC code op het betalingsformulier. Deze codes zijn: IBAN: NL24INGB0000624268 en BIC: INGBNL2A.
Nadat het verschuldigde bedrag door de penningmeester is ontvangen wordt de VISpas in orde gebracht.


Aanvraagformulier

Ik wil mij inschrijven voor: *